BHOOL BHULAIYA - AUSTRALIA PREMIERE - REVIEW

Friday, April 3, 2015

BHOOL BHULAIYA - AUSTRALIA PREMIERE - REVIEW

BHOOL BHULAIYA - AUSTRALIA PREMIERE -  REVIEW


BHOOL BHULAIYA - AUSTRALIA PREMIERE - REVIEW
FILM: Bhool Bhulaiya
Actor: Jeevan Luitel,Nita Dhugana, Sohit Manandhar
MUSIC: Basanta Sapkota
CHOREOGRAPHY: Kabiraj Gahatraj
CAMERA:Babu Shrestha
EDITOR: Banish Shah
STORY WRITER:Shivam Adhikari
ADVISER: Bikash Aacharya
PRODUCER: Sushil Karki/Suresh Gautum/Mani Raj Karki
DIRECTION: Yogesh Ghimire